Legalizacja gaśnic – jak często i dlaczego jest konieczna?

Legalizacja gaśnic – co ile powinno się przeprowadzać proces, w którym specjaliści sprawdzają, czy gaśnica jest w pełni funkcjonalna i zgodna z obowiązującymi przepisami?

Należy zrozumieć, że legalizacja gaśnic jest nie tylko obowiązkowym wymogiem prawnym, ale przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Dzisiaj wytłumaczymy, dlaczego regularna legalizacja gaśnic jest tak ważna.

Podstawowe informacje o gaśnicach

Gaśnice można podzielić na kilka typów, w zależności od rodzaju środka gaśniczego, którymi są: gaśnice wodne, pianowe, proszkowe i z dwutlenkiem węgla (CO2). Każda z nich ma swoje unikalne zastosowanie i cechy, które decydują o ich skuteczności w walce z pożarami różnych klas.

Dlaczego regularna legalizacja gaśnic jest ważna?

Biorąc pod uwagę istotną rolę, jaką odgrywają gaśnice w zapewnianiu bezpieczeństwa, kontrola ich sprawności jest niezbędna. Legalizacja gaśnic jest więc nie tylko wymogiem prawnym, ale także kluczowym aspektem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Regularna legalizacja gaśnic pomaga zapewnić, że są one w pełni funkcjonalne i gotowe do natychmiastowej akcji. Poza tym pomocne jest to także w utrzymaniu zgodności z obowiązującymi przepisami, które wymagają regularnej kontroli i serwisu gaśnic od właścicieli budynków, do których ochrony są wykorzystywane.

Przepisy prawne dotyczące gaśnic

W kontekście przepisów legalizacji gaśnic są one dość jasne. Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, właściciele nieruchomości są zobowiązani do podejmowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych oraz regularnych przeglądów gaśnic.

Przegląd gaśnic powinien być przeprowadzany przez profesjonalną firmę, która zatrudnia między innymi rzeczoznawcę PPOŻ. Ustawa wskazuje, że powinniśmy dokonywać regularnych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, lecz nie precyzuje dokładnie, co to oznacza – tutaj należy odwołać się do regulaminów i instrukcji obsługi danego urządzenia.

Legalizacja gaśnic – częstotliwość kontroli

Generalnie, wszystkie gaśnice powinny być serwisowane co najmniej raz do roku. Ale może być także rzadziej w zależności od stanu technicznego gaśnicy, co można określić tylko podczas jej przeglądu.

Jednak niektóre typy gaśnic wymagają bardziej szczegółowych kontroli. W większości typów gaśnic wymiana środka gaśniczego powinna odbywać się co najmniej raz na 5 lat. Ponadto zbiorniki ciśnieniowe do gaśnic o pojemności większej niż 5 dm3 muszą być także poddane badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego. W przypadku gaśnic na bazie dwutlenku węgla  CO2 badanie UDT powinno być przeprowadzane co 10 lat.

Wybór serwisu do legalizacji gaśnic

Wybór odpowiedniego serwisu do legalizacji gaśnic jest kluczowy dla zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania. Niezbędne jest wybranie serwisu, który posiada doświadczenie, wiedzę i kompetencje do przeprowadzenia tego typu zadań. Właściwa firma powinna zapewnić również wszystkie niezbędne certyfikaty i akredytacje, które potwierdzają jej zdolność do przeprowadzania legalizacji gaśnic zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Firma, która posiada dobrą historię i reputację, często jest lepszym wyborem.

Co robić w przypadku wykrycia nieprawidłowości?

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas legalizacji gaśnic najważniejszym krokiem jest zgłoszenie ich do serwisu. W zależności od problemu można go rozwiązać na miejscu lub wymagać dodatkowej interwencji specjalistów.

Jeżeli gaśnica jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszego użytku, niezbędne będzie jej wymienienie. To ważne, aby zawsze mieć co najmniej jedną sprawną gaśnicę na miejscu, więc wymiana uszkodzonej gaśnicy powinna być przeprowadzona jak najszybciej.

Podsumowanie

Podsumowując, legalizacja gaśnic jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w domach i miejscach pracy. Wymaga ona regularnej kontroli od certyfikowanych serwisów, monitorowania stanu gaśnic między przeglądami oraz odpowiedniego reagowania na wykryte problemy. Przestrzeganie tej procedury gwarantuje, że w razie pożaru, gaśnica będzie gotowa do użycia i skutecznego zwalczania ognia. Warto również rozważyć wzięcie udziału w szkoleniach przeciwpożarowych w celu zwiększania bezpieczeństwa w budynku.