Przegląd gaśnic: kiedy i jak często?

Bezpieczeństwo zarówno w miejscu pracy, jak i w domu, jest bezcenne. Warto więc mieć świadomość, jak ważny jest przegląd gaśnic, co ile powinien być przeprowadzany. To fundamentalne dla sprawności i skuteczności tego nieocenionego sprzętu. Regularny przegląd gaśnic jest odpowiedzialnością każdego właściciela budynku i stanowi różnicę między chronieniem życia i mienia a katastrofą.

Normy i przepisy dotyczące przeglądu gaśnic

Krajowe wymogi dotyczące przeglądu gaśnic

Prawo budowlane w Polsce wymaga, by przegląd gaśnic był przeprowadzany co najmniej raz na rok. To, co jest kluczowe, to fakt, że przegląd musi wykonać profesjonalny rzeczoznawca ppoż. Jest to zgodne z regulacjami Ministerstwa Infrastruktury, które dotyczą ochrony przeciwpożarowej.

Niektóre gaśnice ze względu na specyficzną budowę lub wymogi producenta, wymagają jednak częstszych przeglądów, co zwykle specyfikowane jest w instrukcji użytkowania danego urządzenia. Dlatego odpowiedź na pytanie, co ile przegląd gaśnic nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników.

Standardy międzynarodowe

Standardy międzynarodowe, takie jak np. NFPA 10 (National Fire Protection Association) również zalecają przeprowadzenie przeglądu gaśnicy raz na rok oraz szczegółowy przegląd co 6 lat. Ten standard, choć nie jest bezpośrednio wiążący dla właścicieli nieruchomości w Polsce, jest często przytaczany jako rekomendacja dobrej praktyki.

Kiedy przeprowadzać przegląd gaśnic?

Harmonogram Przeglądów

Pomimo że prawo wymaga przeprowadzania przeglądu gaśnic raz na rok, wiele gaśnic może wymagać częstszych kontroli. Przegląd gaśnicy co ile? To pytanie, na które odpowiedź najlepiej znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Różne typy gaśnic, np. gaśnice CO2, gaśnice pianowe, czy gaśnice proszkowe, mogą wymagać odmiennych harmonogramów przeglądów.

By znaleźć odpowiedź na pytanie, co ile przegląd gaśnic w budynkach, warto skonsultować się z profesjonalnym rzeczoznawcą ppoż lub sprawdzić specyfikację posiadanej gaśnicy, by określić wymagania.

Sytuacje wymagające natychmiastowego przeglądu

Bez względu na to, ile czasu minęło od ostatniego przeglądu, są sytuacje, kiedy przegląd gaśnicy jest niezbędny. Po użyciu gaśnicy należy wykonać natychmiastowy przegląd, nawet jeśli urządzenie nie jest całkowicie puste. To samo dotyczy sytuacji, w których gaśnica doznała uszkodzeń mechanicznych, została narażona na ekstremalne warunki lub po prostu nie działa prawidłowo, bądź wydaje się niesprawna.

Dla bezpieczeństwa swojego i innych zawsze upewnij się, że Twój sprzęt gaśniczy jest w pełni sprawny i gotowy do użycia w każdym momencie. Tak więc odpowiedź na pytanie: przegląd gaśnic co ile przeprowadzać, zależy również od tego, jak użytkujemy dane urządzenie.

Jak przeprowadzać przegląd gaśnic?

Samodzielny Przegląd

Praktyka pokazuje, że wartością dodaną jest regularne samodzielne monitorowanie stanu gaśnic. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać, czy:

  • waga gaśnicy jest prawidłowa,
  • plomby i zabezpieczenia są nienaruszone,
  • manometr (o ile gaśnica jest w niego wyposażona) wskazuje prawidłowe ciśnienie,
  • gaśnica nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych, korozji, czy pęknięć.

 

Należy jednak pamiętać, że taka kontrola nie zastąpi profesjonalnego przeglądu gaśnic.

Profesjonalny przegląd gaśnic

Profesjonalny przegląd gaśnic wykonany przez rzeczoznawcę ppoż jest kompleksowy i szczegółowy. Obiektywną ocenę przeprowadza wykwalifikowany pracownik, który jest w stanie zdiagnozować potencjalne problemy i rozwiązać je na miejscu, co pozwoli uniknąć kosztownych napraw w przyszłości oraz kłopotliwych sytuacji awaryjnych. Dodatkowo wykonywana we właściwy sposób ekspertyza ppoż zapewni warunki, w których nie będzie obaw, że gaśnica zawiedzie w najważniejszym momencie.

Pamiętaj, że wybierając firmę serwisową do przeglądu gaśnic, musisz zwrócić uwagę na jej doświadczenie, referencje oraz uprawnienia techników. Tylko tak możesz mieć pewność, że przegląd jest wykonany prawidłowo.

Dlaczego nie można zaniedbać przeglądu gaśnic?

Zaniedbanie konieczności przeprowadzenia regularnego przeglądu gaśnic może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji. Jeżeli gaśnica nie zostanie sprawdzona i nie zostaną zdiagnozowane potencjalne problemy, urządzenie może nie zadziałać w kluczowym momencie – podczas pożaru. Unikanie przeglądów może skutkować nie tylko stratami finansowymi, ale przede wszystkim zagrażać bezpieczeństwu ludzi. Nieprawidłowo działająca gaśnica może nie tylko nie ugasić ognia, ale też spowodować dodatkowe ryzyko w postaci eksplozji.

Podsumowanie

Pamiętając o znaczeniu bezpieczeństwa, nie wolno zapominać o regularnym przeglądzie gaśnic. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem domu, małej firmy czy dużego przedsiębiorstwa, zawsze powinieneś znać odpowiedź na pytanie: co ile przegląd gaśnic powinien być przeprowadzany? Pamiętaj – bezpieczeństwo jest bezcenne, a profesjonalny i regularny przegląd gaśnic może uratować zarówno mienie, jak i życie.